LOGBOOKIE monitors your vehicle fleet 24 hours a day, it is fully automated thanks to installed GPS modules. You do not have to rely on drivers and laboriously create a logbook.Both LOGBOOKIE and FREE LOGBOOK have one big advantage in comparison with competitors’ products – we develop, program and add additional functions ourselves.

CRM Expanzo je náš bezplatný firemní organizér, který pomáhá zvyšovat výkonnost firmy a obchodního oddělení. V nejvyšší verzi navíc propojuje satelitní sledování vozidel systém LogBookie s databází firem Expanzo.

Systém slouží k evidenci úkolů, schůzek a obchodních jednání. S řešením snadno víte, kdy komu máte zavolat, jakou cenovou nabídku jste nabídli, nebo Vám systém může vyhledat nové zákazníky. Budete mít obchod a úkoly pod kontrolou a dostupné jak z mobilu, tak z počítače.

Díky propojení se systémem LogBookie dokáže systém například automaticky uzavřít úkol, nebo přiřadit účel jízdy.

Update cookies preferences